Tag Archives: MRT บางอ้อ

MRT สถานีบางอ้อ ‘ทางหมาผ่าน’

‘เพื่อนเรา’ ไปลงพื้นที่สถานีเปิดใหม่ “MRT บางอ้อ” ส่งภาพมาให้ เห็นแล้วได้แต่นั่งถอนหายใจ บางที กูก็นั่งนึกๆ นะ ไอ้แรงงานต่างชาติ มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว แต่มันทำงานตามหัวหน้าสั่ง ทำไม่ดีหัวหน้าก็ด่า หัวหน้ามันก็ทำตามนายช่างใหญ่สั่ง หัวหน้าทำไม่ดีแม่งก็โดนนายช่างใหญ่ด่า นายช่างใหญ่เองก็ทำตามนายของนายมันสั่ง ทำไม่ดีก็โดนด่า พูดเองแล้วกูก็งงเอง ตกลงแม่ง กูจะไปด่าใครวะ…

Read More »