Tag Archives: AP.TU

แก้ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เดือนหน้าเจอกับน้องๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายวิชา Inclusive Design Innovation ครับ

เพิ่งได้รับจดหมาย ปีนี้เป็นอีกปี ที่เราได้รับเชิญไปพูดคุยกับน้องๆ เจอกันเดือนหน้าครับ ขอบคุณอาจารย์นุ้ย, DBTM, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ความเข้าใจที่ถูกต้องจะแก้ปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ได้อย่างยั่งยืน และพลังคนรุ่นใหม่ จะดูแล สร้าง เปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปครับ

Read More »

สำรวจการเข้าถึง พื้นที่เมือง ระบบขนส่งสาธารณะและสำนึกสาธารณะของคนในสังคม ปี 2019 – Inclusive Design คณะสถาปัตย์ ภาควิชา DBTM

วันนี้พาน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตย์ ตะลุยสำรวจการเข้าถึงพื้นที่เมือง, ระบบการจราจร, ระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า รวมถึงสำนึกสาธารณะของคนในสังคมครับ ตลอด 9 ชั่วโมง น้องๆ น่ารักมาก อึดมากครับ ได้รับรู้ เรียนรู้ ได้ดู ได้เห็น ได้สัมผัส ลองเป็นคนพิการด้วยตัวเอง บอกเลยว่าวันนี้เด็กๆ เจอเรื่องหนักทุกเรื่อง ปีนี้บอกเลย โหดมาก หนึ่งคนถึงกับน้ำตาร่วง หนึ่งคนมือพอง อีกเสียงแว่วๆ มา “เพื่อนนู่บอกว่า มันจะเป็นลม” 555+

Read More »

หนทางในการแก้ไขปัญหา คือ การศึกษาและความเข้าใจที่แท้จริง : บรรยายพิเศษ “การออกแบบที่คำนึงถึงทุกคน / Inclusive Design” ปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เมืองในฝันของผม คือเมืองที่ทุกคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน” เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายสิบประโยคที่ผมบอกกับน้องๆ นศ ปี 2 จำนวน 102 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอาจารย์ที่กรุณาเข้ามาร่วมฟัง ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่เรามีโอกาสได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับที่นี่

Read More »

บรรยายพิเศษ ‘Inclusive Design for the inclusive living’ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นอะไรที่สนุกมาก! สำหรับการบรรยายพิเศษเมื่อวานนี้ให้กับน้องๆ นศ ปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาควิชา DBTM (Design Business Technology Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 77 คน ตามหัวข้อที่ได้จั่วหัวไว้ครับ เรื่องเริ่มจาก อาจารย์ของคณะ (อาจารย์ เบญจพล คิดหาทอง) ติดต่อเข้ามาทางเพจ

Read More »