Tag Archives: ไทม์ไลน์

รายงานการขับเคลื่อนงาน เดือน กค 63/อาทิตย์ที่ 3

อาทิตย์ที่ผ่านมา (week#3) เรามีอะไรที่เคลื่อนไหวบ้าง มาดูกันครับ… 1. เดินทางไปร่วมให้ข้อเสนอแนะ โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 (นครราชสีมา-หนองคาย) / จังหวัดนครราชสีมา 1.1 ช่วยไปเสริมพลังคนพิการในพื้นที่ เราอยากให้คนพิการในพื้นที่แข็งแรง 1.2 ร่วมให้ข้อมูลให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน กับคณะที่ศึกษาและออกแบบ ต่อเนื่อง 1.3 ค่าใช้จ่ายประเมิน 4,000 บาท โชคดีหน่อย เรามีโครงการฝั่งคนพิการรองรับ ไม่ต้องจ่ายเอง

Read More »

การแก้ไขปัญหาแบบ New Normal เราทำได้ นี่แหละคือพลังที่แท้จริงครับ!

วันนี้ผมอยากเอางาน 1 เดือนที่ผ่านมา มาบอกให้พวกเราได้รับรู้ จากที่เราได้ร่วมมือ ประสานงาน ทำงานกันระหว่างเครือข่าย ผลเป็นที่น่าพอใจมากๆ อย่างน้อยที่นึกได้ก็ 3 ชิ้นใหญ่ๆ ตามนี้ครับ: 1. ปัญหาที่จอดรถคนพิการ / รพ สมิติเวช ศรีนครินทร์ / 1 อาทิตย์ จบง่ายๆ 2. ปัญหารถไฟฟ้า-ทางเท้าแคบ / MRT บางโพ / ภายใน 10 นาที ผบห ระดับสูงสั่งการแก้ไขทันที

Read More »