Tag Archives: โทชิ

โครงการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกัน

  เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับ ดร โทชิ จากประเทศญี่ปุ่นในโครงการ ‘Create an inclusive society in Asia’ แปลได้ว่า ‘โครงการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกัน’ ครับ เป็นความตั้งใจของ ดร โทชิ ที่อยากให้เกิดการรับรู้ ส่งเสียงและร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคเรา เป็นโครงการที่มีหลายๆ ชาติมาร่วมกันทำงาน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนามและไทย ซึ่งสมาชิกมีทั้งคนพิการและไม่พิการครับ

Read More »