Tag Archives: สายสีทอง

[ความปลอดภัย] เปรียบเทียบการสร้างของรถไฟฟ้า สายสีทอง, แดงและเขียว

ภาพ รถไฟฟ้าสายสีทอง มีประตูกันตกชานชาลา

‘ประตูกันผู้โดยสารตกชานชาลา’ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันผู้โดยสารตกชานชาลา ซึ่งผมมีความเห็ …

Read More »