Tag Archives: สามย่านมิตรทาวน์

เข้าพบผู้บริหารสามย่านมิตรทาวน์ ขอให้ติดตั้งลิฟท์ทดแทนลิฟท์เกาะราวบันได อุปกรณ์อันตราย

ภาพ พี่ซาบะกำลังใช้ลิฟท์เกาะราวบันได

ตั้งแต่ห้างสามย่านมิตรทาวน์เปิด เราได้แวะไปสำรวจ พบมีการใช้งานลิฟท์เกาะราวบันไดหลายจุด โดยเฉพาะจุดทางเข้าจาก MRT มีความสูงพอๆ กับตึก 2 ชั้น ซึ่งอันตรายมาก เราทำจดหมายและส่งผ่านเพจ จนถึงปัจจุบันผ่านไป 1 ปี ไม่ได้รับการติดต่อใดๆ ทางทีมผู้บริหาร และอุปกรณ์อันตรายก็ยังถูกใช้อยู่ ที่แตกต่างคืออุปกรณ์เริ่มมีปัญหาแล้ว

Read More »

ลิฟท์เชื่อมระหว่าง MRT – สามย่านมิตรทาวน์

ภาพ พี่ซาบะนั่งอยู่ในลิฟท์ที่แคบ ความกว้างลิฟท์เกินความรถเข็นไปนิดเดียว

ลงพื้นที่เมื่อ 27 พฤจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จุดสำรวจเป็นลิฟท์ระหว่างชั้นจำหน่ายตั๋ว MRT สามย่าน และ ทางเดินเข้าอุโมงค์เข้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ จะสังเกตุได้ว่าลิฟท์เล็กและแคบมากครับ รถเข็นผมกว้าง 60cm ตัวลิฟท์ใหญ่กว่านิดเดียว กลุ่มคนที่มีปัญหาแน่ๆ : คนที่ใช้รถเข็นขนาดใหญ่ เช่น รถเข็นไฟ้า, พ่อแม่ที่เดินทางที่มีรถเข็นเด็กแบบ 2 คน ต้องหามกันขึ้น/ลงบันไดแน่ๆ ครับ ช่างเป็นลิฟท์ขนาดประหยัดจริงๆ…

Read More »

สำรวจ/ห้องน้ำ/สามย่านมิตรทาวน์

ภาพ พี่ซาบะกำลังสำรวจในห้องน้ำ

  27 พฤษจิกายน 2563 ลงพื้นที่สำรวจห้องน้ำสามย่านมิตรทาวน์  มีรายการที่ต้องแก้ไขตามนี้ครับ: 1. ระยะราวจับ-โถส้วม ฝั่งผนัง คาดว่าไม่ได้ระยะ ต้องตรวจสอบ 2. ถังขยะ ไม่ถูกต้อง ต้องใช้แบบฝาบนเปิดหรือพลิกได้

Read More »

สำรวจ/ลิฟท์/สามย่านมิตรทาวน์

ภาพ พี่ซาบะกำลังสำรวจลิฟท์

27 พฤจิกายน 2563 สำรวจพบว่าลิฟท์ก็เป็นลิฟท์ที่ไม่ถูกต้องตามกฏระทรวงว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครับ แปลกใจว่าที่สร้างมานี่ คงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐดูแลเลย ผมลองใส่ปุ่มให้ เพื่อเป็นไอเดียของ ปุ่มกดที่ดีที่สุดคือต้องเป็นแนวระนาบแนวนอนครับ

Read More »

จดหมายเปิดผนึก : เรียกร้องขอให้สามย่านมิตรทาวน์ยกเลิกการใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’

20 กันยายน 2562   เรื่อง เรียกร้อง ขอให้ยกเลิกการใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ และขอสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมาย เรียน ผู้บริหารโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ตามที่วันนี้ โครงการได้เปิดตัว เราทราบจากภาคีเครือข่าย ว่าได้มีการติดตั้งและเปิดใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ ก่อนอื่น ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่กรุณามองเห็นและต้องการอำนวยความสะดวกให้คนคนพิการได้เข้าถึงพื้นที่ได้ แต่อุปกรณ์ที่ท่านเลือกใช้นั้นไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง จึงขอเรียนแจ้งและร้องขอตามนี้ครับ

Read More »