Home / Tag Archives: สามย่านมิตรทาวน์

Tag Archives: สามย่านมิตรทาวน์

จดหมายเปิดผนึก : เรียกร้องขอให้สามย่านมิตรทาวน์ยกเลิกการใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’

20 กันยายน 2562   เรื่อง เรียกร้อง ขอให้ยกเลิกการใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ และขอสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมาย เรียน ผู้บริหารโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ตามที่วันนี้ โครงการได้เปิดตัว เราทราบจากภาคีเครือข่าย ว่าได้มีการติดตั้งและเปิดใช้งาน ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ ก่อนอื่น ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่กรุณามองเห็นและต้องการอำนวยความสะดวกให้คนคนพิการได้เข้าถึงพื้นที่ได้ แต่อุปกรณ์ที่ท่านเลือกใช้นั้นไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง จึงขอเรียนแจ้งและร้องขอตามนี้ครับ

Read More »