Tag Archives: สะพานเขียว

โครงการปรับปรุงสะพานเขียว ได้รับข้อมูล สบายใจครับ

ภาพ ทุกคนประชุม zoom

[โครงการปรับปรุงสะพานเขียว] ตอนแรกผมกังวลมาก เพราะเรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากโครงการ เลยสอบถามไปทาง คุณ เอิร์ธ, กรุณาช่วยประสานให้อย่างเร่งด่วน, ในที่สุดแล้ว เราก็ได้พูดคุยกับทีมที่รับผิดชอบโครงการ (UDDC)

Read More »

‘สะพานเขียว’ หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียม — เสนอแนวทางแก้ไข

ภาพ คุณเอิร์ธ กำลังเดินบนสะพานเขียว

  สะพานเขียวสร้างมาเมื่อไหร่ไม่ทราบ นานแล้ว นี่เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียม ผมเห็นนานแล้ว เสนอแนวทางแก้ไขตามนี้ครับ:

Read More »