Home / Tag Archives: ศาลปกครอง

Tag Archives: ศาลปกครอง

เรียนเชิญทุกท่าน ไปร่วมรับฟัง ศาลตัดสินคดี คนพิการฟ้องแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายต่อกรุงเทพมหานครที่สร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งเป็นเจ้าของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดสร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไม่ครบถ้วน คนพิการใช้เวลายาวนานฟ้องร้อง และสุดท้ายชนะคดีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และศาลมีคำสั่งให้ “สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี” ซึ่งนั่นหมายความว่า ต้องแล้วเสร็จภายในต้นปี 2559 แต่จนถึง ปัจจุบันผ่านไป 3 ปีแล้ว “เพียงแค่ ลิฟท์และทางลาดก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” และยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฏหมายประเภทอื่นๆ อีก

Read More »