Tag Archives: ลิฟท์เกาะราวบันได

ลิฟท์เกาะราวบันได ห้ามใช้ อันตรายถึงชีวิต!!! (ตอนหนึ่ง)

หากใครเดินผ่านไปมาแถวๆ ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า, รถ BRT หรือบันไดเข้าห้างสรรพสินค้าบางจุด เราจะเห็นว่าอุปกรณ์บางอย่างแปะอยู่ข้างๆ พร้อมกับมีรางเหล็กทอดยาวไปตามระยะบันได อุปกรณ์ชนิดนี้ คือ ‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ ภาษาอังกฤษเรียก Stair Lift หรือ Platform Lift ครับ จุดประสงค์ของการออกแบบอุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อทดแทนลิฟท์ ติดตั้งง่ายกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการที่นั่งรถเข็นสัญจรผ่านจุดนั้นได้ครับ

Read More »

#SabaLive สำรวจ BTS สนามกีฬาฯ / Skywalk ปทุมวันใหม่

เป็นการสำรวจในภาพรวมคร่าวๆ ครั้งแรกครับ พบว่าทางขึ้นลงบางจุดเป็นบันได… 00:02:00 รายงานภาระกิจประจำวัน 00:08:13 สำรวจทางเชื่อม BTS สนามกีฬาแห่งชาติ & จุดสร้างลิฟท์เกาะราวบันได และเรื่องที่เกิดขึ้น 00:21:14 ทางเชื่อมปทุมวัน หลังจากที่เราร่วมทำงานกับ สจส มาเป็นปีๆ (หน่วยงานของ กทม ที่รับผิดชอบการสร้าง Skywalk) มาดูกันว่า ทางเชื่อมถูกสร้างภายใต้แนวคิดเพื่อทุกคนหรือไม่? ลิงค์: https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/videos/1565482433474396/

Read More »