Tag Archives: รองผู้ว่าราชการ

ส่งความห่วงใยในการสร้างเมืองสำหรับทุกคน กับโครงการสมาร์ทซิตี้ ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น สุชัย บุตรสาระ

สมาร์ท ซิตี้ไหนๆ เราไปถึงจังหวัดขอนแก่นทั้งที มีโอกาสก็ต้องไม่พลาดที่จะได้พบเจ้าเมืองนายเมือง หลังจากร่วมงานหลักที่ถูกเชิญไปแล้ว ด้วยความกรุณาของคณะทำงาน เราได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น คุณสุชัย บุตรสาระ 

Read More »