Tag Archives: มข

บรรยายพิเศษ ‘สิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการในประเทศไทย’ (คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

ภาพ การบรรยายผ่านระบบซูม

26 เมษายน 2564 เราเป็นหนึ่งวิทยากรที่ได้รับเชิญ ไปร่วมบรรยายหัวข้อ สิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการในประเทศไทย (The Rights And Equality of Dis/abled people in Thailand) จัดโดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ครับ ต้องบอกว่าดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุย ได้รู้จักกับวิทยากรทุกๆ ท่าน, ได้เจอน้องๆ ภาคใต้ คุณสือนะ คนพิการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในพื้นที่ไม่หยุดหย่อน, น้องฟ้า เป็นคนเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกัน และยังมาบอกพวกเราว่า ‘ที่อังกฤษแม้จะดีกว่าไทย แต่ก็ยังมีปัญหาที่รอแก้ไขอีกมากเหมือนกัน’, อาจารย์ฟาริดา ผมสรุปที่อาจารย์บรรยาย ‘สันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อคนยังเดือดร้อน’, และน้องๆ ที่ร่วมให้ข้อมูล ตั้งคำถามอย่างเข้มข้น

Read More »