Tag Archives: ฟอร์จูน ทาวน์

โครงการปรับปรุงการเข้าถึงอาคารและ สอส ห้างฟอร์จูนทาวน์

ห้างฟอร์จูนทาวน์ ที่ผ่านมามีการปรับปรุงที่จอดรถคนพิการและการให้บริการ รวมถึงการเข้าอาคารจากด้านหน้าโ …

Read More »

Accessibility Is Freedom พบผู้บริหาร CPFM สิ่งดีๆ ได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกต่อไป

หลังจากที่ผมเข้าไปเกาะติด ติดตามการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกห้าง Fortune มาตลอด 2 ปี วันนี้ในที่สุดผมก …

Read More »

สุดยอด ฟอร์จูนทาวน์ ติดลิฟท์พิเศษให้แล้ว!!!

ฟอร์จูน ทาวน์ รัชดา ต้องเรียกว่า เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอีก 1 อย่าง ที่ผมเห็น เฝ้าติดตาม และรอให้สร้างแ …

Read More »

ที่จอดรถคนพิการ ฟอร์จูน ทาวน์ รัชดา ปรับปรุงที่จอดรถได้ระดับหนึ่ง แต่จำนวนยังไม่พอตามกฏกระทรวง (มีคลิ๊ป)

ผ่านมาแล้ว 3 เดือน ต่อไป AccessibilityIsFreedom จะไล่สำรวจ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ว่าจะมีก …

Read More »