Tag Archives: พัทยา

ทางเท้า…กราบบ บบ

เกือบ 100% พื้นที่ทางเท้าในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร คนพิการแทบไม่สามารถสัญจรได้โดยสะดวก ภาพนี้ผมไปเจอที่พัทยา กับ guiding block ที่จะนำทางให้คนที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น ได้เดินทางด้วยตัวเองได้ เจอแบบนี้เข้าไป ซาบะขอ กราบบ บ บบบ บ  

Read More »