Tag Archives: ป้ายและสัญลักษณ์

ป้ายและการประกาศที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทุกคนเข้าถึงได้ ช่วยให้สังคมเป็นระเบียบ

สิ่งหนึ่งที่เราได้พบจากการไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ครั้งแรก คือ แทบทุกแห่งหนจะมีข้อมูล มีป้าย มีเครื่องหมายที่ชัดเจนแจ้งไว้เสมอ สิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกๆ คนในสังคมปฏิบัติตาม และสุดท้ายกลายเป็นธรรมชาติ ยกตัวอย่าง เครื่องหมายต่างๆ ที่หน้าลิฟท์นี้ หากไม่มีสติ๊กเกอร์แปะไว้แล้ว คนก็จะต่างคนต่างรุมเข้าและออกอย่างไม่เป็นระเบียบ แต่พอมีเครื่องหมายที่ชัดเจน คนก็เห็นและทำตามอย่างเป็นธรรมชาติ

Read More »