Tag Archives: ป้ายและสัญลักษณ์

ป้ายและการประกาศที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ทุกคนเข้าถึงได้ ช่วยให้สังคมเป็นระเบียบ

สิ่งหนึ่งที่เราได้พบจากการไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ครั้งแรก คือ แทบทุกแห่งหนจะมีข้อมูล มีป้าย มีเครื่อ …

Read More »