Tag Archives: ธีรยุทธ สุคนธวิท

Accessibility Is Freedom & T4A ร่วมประชุมกับโครงการสัมนาระดับชาติ เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านเรามี กฏหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่แปลกที่การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง วันนี้ผมสวมหมวกหลายใบไปร่วมสัมนา ทั้งในฐานะ Accessibility Is Freedom ที่เป็นหนึ่งพลังผลักดันให้สังคมเกิดสำนึกดี และสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ที่เราร่วมทำงานกันอย่างหนัก ในเรื่องการเข้าถึงระบบการคมนาคม

Read More »

Accessibility Is Freedom ร่วมพลังแกนนำ ‘ส่งสัญญาณความกังวล’ เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการเดินทาง ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

[สิงหาคม 2558] กลุ่มแกนนำคนพิการ เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการครับ วาระประชุม มีการพูดคุยถึงการปรับสภาพแวดลอมจุดนำร่องต่างๆ และมีวาระเกี่ยวกับระบบรถไฟทั้งระบบเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า เราได้เรียนท่านอดุลย์ให้ได้รับทราบถึงความกังวลในเรื่องต่างๆ ตามนี้:

Read More »