Tag Archives: ทางลาด

ทางเข้าอาคารที่ ‘ทุกคนเท่ากัน’

[สิงคโปร์ ปี 2559] เราไปเที่ยวสิงคโปร์, เป็นวันที่เราไป shopping ย่านออชาร์ดครับ หน้าห้าง ISETAN ด้านหน้า ทำทางขึ้นได้น่าสนใจ มีทั้งบันไดเลื่อน, บันไดและยังมีทางลาดให้อีกด้วย!!! ออกแบบอยู่ด้วยกันตามภาพ A, B, C และ D เราจะเห็นว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวก 4 อย่างอยู่ด้วยกัน !!!

Read More »