Tag Archives: จูดี้

ภารกิจพาเพื่อนใหม่จากสิงคโปร์ทดสอบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

การสร้างเคลือข่ายที่แข็งแรง ทั้งในและต่างประเทศ เป็นภารกิจที่เราให้ความสำคัญมาก เพื่อนกลุ่มนี้ เป็นก …

อ่านต่อ »