Tag Archives: ความรู้

คนในสังคมมีใครบ้าง?

หากมองให้ดีๆ แล้ว คนในสังคมประกอบด้วยคน 2 กลุ่มครับ คือ 1) คนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกว่า และ 2) คนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ‘น้อยกว่า’ สิ่งหนึ่งที่อยากกระตุ้นให้เรา ‘ไม่ลืม’ คือ คน 2 กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้เสมอครับ เช่น อยู่ดีๆ ก็เจ็บป่วยกลายเป็นคนพิการ หรือ ป่วยแล้วกลับมาสุขภาพดีเช่นเดิม หรือหากมีใครซักคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยเจ็บป่วยเลย เมื่ออายุถึงวัยสูงอายุแล้ว ศักยภาพร่างกายก็ด้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะฉนั้น ‘ผู้สูงอายุ’ คือ หนึ่งในประเภทของประชากรครับ เราแยกออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ประชากรทั้งหมดประกอบด้วยกลุ่มคนดังนี้ครับ:

Read More »

การคำนวนจำนวนที่จอดรถคนพิการ (ร่าง พรบ ปี 63)

ทราบข่าวล่าสุดว่า ครม เห็นชอบแล้ว เอกสารที่ผมได้มายังเป็นร่างนะครับ ทั้งนี้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงคงมีน้อยมากแล้ว เอามาให้พวกเราดูและคำนวนกันให้เป็นครับ  

Read More »

หยุดละเมิดสิทธิคนพิการ

มีบางท่านสะท้อนบอกเรา ว่า ‘เยอะ’ เกินไป ‘คนมันปวดใครจะทนไหว’ จากการลงพื้นที่วันก่อน ผมเอาภาพมาขยายให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างครับ ‘ห้องน้ำ ปตท ด่วนบางนาขาเข้า’ มีห้องน้ำสำหรับคนทั่วไปอยู่ 2 จุด ใน 1 จุดมีห้องน้ำ หญิง/ชาย เข้าใจว่ารวมแล้ว มีไม่น้อยกว่า 20 ช่อง ส่วนห้องน้ำคนพิการ มีจุดละห้อง 1 ห้องเสีย สรุปแล้วเหลือที่ใช้ได้เพียงห้องเดียว

Read More »

สงสัยกันบ้างมั้ย คนพิการไทยส่วนใหญ่จบแค่ประถม?

หลังจากเอาข้อมูลมาให้ดูแล้ว วันนี้อยากชวนคุยครับ เลยทักพวกเราว่า ‘สงสัยกันบ้างมั้ย คนพิการไทยส่วนใหญ่จบแค่ประถม?’ นี่ล่ะครับ ลองช่วยกันคิด เติมข้อมูล เมื่อเกิดข้อมูลแล้วก็จะเกิดแนวทาง เกิดการแก้ไขตามมาครับ เดี๋ยววันต่อๆ ไปมีข้อมูลมาฝากกันอีกแน่นอนครับ ข้อมูลการศึกษาคนพิการตามลิงค์นี้ https://www.accessibilityisfreedom.org/สถิติการศึกษาคนพิการไทย/  

Read More »

สถิติการศึกษาคนพิการไทย

จำนวนคนพิการในประเทศไทย เฉพาะที่ลงทะเบียนคิดแบบเหมาๆ ก็ 2 ล้านคนครับ ในจำนวนที่ว่านี้เราลองมาดูตัวเลขกันหน่อย โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบกันดู การศึกษาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่จะบอกถึงคุณภาพชีวิตของประชากรได้อย่างชัดเจนครับ ดูสถิติแล้วเดี๋ยวเราว่ากันต่อ ช่วยกันผลักดันกันครับ เราสร้างเมืองที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันให้ได้ เมื่อเมืองทั้งเมืองประเทศทั้งประเทศทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เดินทางได้ คนที่พิการที่วันนี้สังคมเรียกว่า ‘คนด้อยโอกาส’ ก็จะสามารถไปโรงเรียนได้ ไปศึกษาหาความรู้ได้ สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ พรุ่งนี้เขาจะเป็นคนเก่งได้อย่างแน่นอนครับ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ครับ

Read More »

ขอให้ทุกคนแข็งแรง #BESTRONG

พวกเราได้ลองเฝ้ามอง สังเกตุ เห็นแนวทางการทำงานของผมบ้างมั้ยครับ? ผมมักพูดให้ได้ยินกันเสมอๆ ว่า ‘BE STRONG | ใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรง‘ ครับ รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะสังคมไหน ก็มีปัญหาทุกๆ ที่ แต่ไม่ว่าปัญหาจะมีมากมายเท่าไหร่ หากเรามีความแข็งแรงแล้ว เราก็จะมองเห็น วิเคราะห์ แยกแยะได้ง่าย อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ และยังสามารถช่วยกันลงไปแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย หากผมขอพรได้ ขอให้คนไทยมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง นี่เป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดของสังคมไทย ร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อวันพรุ่งนี้กันครับ…

Read More »

ที่จอดรถคนพิการใครจอดได้บ้าง (ความรู้และสิทธิตามกฏหมาย)

ปัญหาการแย่งจอดบบพื้นที่ที่จอดรถคนพิการ บ้านเราเกิดขึ้นหนักมาก นี่เป็นหนึ่งการละเมิดสิทธิและทำผิดกฏหมายอย่างชัดเจน วันนี้ขอมาเติมพลังความรู้ให้กับทุกคน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ โดยเอากฎกระทรวงว่าด้วยการ ‘กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548’ มาย่อยให้อ่านกันง่ายๆ ครับ

Read More »