Home / Tag Archives: คมนาคมเพื่อทุกคน

Tag Archives: คมนาคมเพื่อทุกคน

ประชุมติดตามการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า ครั้งที่ 2 สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A), ผู้แทนสภาคนพิการ, ผู้แทนสมาคมคนพิการ, ผู้แทน Global Shapers Bangkok, น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง (รังสิต) และ น้องนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (ท่าพระจันทร์) และคณะผู้แทนส่วนก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย รฟม และทีมรับเหมาก่อสร้าง เราร่วมประชุมตรวจสอบความพร้อมและปัญหาการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า ‘ที่กำลังก่อสร้าง’ โดยการตรวจสอบแบบและแผนผังกายภาพถนน สรุปข้อมูลตามนี้ครับ:

Read More »

ประชุมติดตามการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1 สายสีส้ม (ตะวันออก) | การทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชน ได้เกิดขึ้นแล้ว ผมบอกเลย ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไป…

ตามความเดิม เราได้ขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และท่านได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ มาร่วมประชุม > เราได้เรียนเชิญท่านลงพื้นที่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีนนทบุรี 1 เพื่อดูปัญหา การเข้าถึงเป็นข้อมูลตั้งต้น ณ วันที่ลงพื้นที่ เกิดการนัดหมายเพื่อประชุมกับหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างระบบ > เราร่วมกันประชุมที่ รฟม  ตกลงกันว่า เราตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อทำงานร่วมกัน … วันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งแรกครับ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ‘การเข้าถึง’ ระบบรถไฟฟ้าสายสีใหม่ๆ ที่กำลังสร้าง วันนี้เราดูข้อมูลสายสีส้ม (ฝั่งตะวันออก) รายละเอียดตามนี้ครับ:

Read More »

ประชุมร่วมมือเพื่อหารือการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบนระบบรถไฟฟ้า ให้ทุกคนเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกัน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 Accessibility Is Freedom ในฐานะประธานระบบรางและสมาชิก ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A), มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมประชุมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม), กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม หารือต่อเนื่องหลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานีรถไฟฟ้าตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

Read More »