Tag Archives: ขอนแก่นสมาร์ทฟอรั่ม

เราคือหนึ่งเสียง สมาร์ทซิตี้ เพื่อทุกคน

25 มิถุนายน 2561 สมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะถูกเลือกพัฒนาเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบในทุกมิติ การเริ่มต้นสร้างทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้ประเทศประหยัดงบประมาณไปได้มาก

Read More »