Tag Archives: ขสมก

ภารกิจร่วมเสนอความคิดเห็น ประชุมเสนอแนะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก 2563

เราไปร่วมเสนอความคิดเห็นตามที่ได้รับเชิญ ชื่นชมกระทรวงคมนาคมและขสมกครับ ที่ปัจจุบันเรามีรถเมล์ชานต่ำวิ่งทั่วกรุงเทพแล้ว (และยังมีรถประเภทเดียวกันวิ่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ด้วย) การปรับปรุงแผนของ ขสมก ครั้งนี้ถือว่าดีพอสมควรครับ หลายๆ ปัญหาที่เราแนะนำก็อยู่ในแผนแล้ว ส่วนของเราที่เสนอเข้าไป เก็บจากปัญหาที่สมาชิกเราช่วยรายงาน เราเชื่อมั่นว่า ต้องมองภาพอนาคต ‘ไม่เปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี’ สาระสำคัญปรับมาเป็นข้อเสนอแนะ ตามนี้ครับ

Read More »