Tag Archives: ขข 7833 โคราช

รถฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า กีดขวางทางลาดและการสัญจร คนพิการต้องเสี่ยงลงพื้นถนน

ภาพ รถกระบะ จอดบนทางเท้า คร่อมทางลาด2

วันเวลา ตามภาพ เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลยครับ จุดเกิดเหตุ ใกล้ๆ MRT สีม่วง สถานี บางรักใหญ่ ผมประสานแจ้งพี่ๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อล๊อคล้อ จับปรับแล้วครับ ปัญหาสังคม การต่อสู้ ต้องใช้เวลา พื้นที่เกิดเหตุ คาบเกี่ยวกัน ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า พื้นที่เขต ตำรวจ เทศกิจ ที่ต้องดูแล ต้องทำงาน ประสานช่วยกัน คนที่จอดไม่เคยรู้สึกรู้สม ปัญหาสะสม หมักหมมของสังคมไทยมาช้านาน แนวทางแก้ไขสำหรับผม ไม่ยากครับ ‘จอดเป็นจับ ปรับหนักๆ’ จัดให้ครับ

Read More »