Tag Archives: ก้าวไกล

บรรยายพิเศษ ‘สถานการณ์การเข้าถึงของประเทศไทยกับผลกระทบต่อการพัฒนาการและคุณภาพชีวิตประชาชน’ ให้กับพรรคก้าวไกล

ภาพ ถ่ายร่วมกัน ก้าวไกลและภาคีประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมือง

  2 เมษายน 2564 “การพัฒนาเมืองจะประสบความสำเร็จได้ ทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วม, การพัฒนาการและคุณภาพชีวิตประชาชนจะดีแค่ไหนเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของเมืองนี่เอง” ในฐานะผู้แทน ‘ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน’ ประกอบไปด้วยเพื่อน พื่ น้อง ภาคีคนพิการและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดัน มีโอกาสได้ไปนำเสนอข้อมูลให้กับพรรคก้าวไกล เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Read More »