Home / SabaWorld / SabaLive / SabaLive สำรวจที่จอดรถคนพิการ ห้างเมกกาบางนา

SabaLive สำรวจที่จอดรถคนพิการ ห้างเมกกาบางนา

เมกกา
บางนา
แอบไปสำรวจไปตลอดละครับ
นี่คือล่าสุดที่ไปมาครับ ปรับปรุงดีขึ้นมาก
ดีขึ้นแค่ไหน ต้องดูคลิ๊ปครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.