ภาคีคนพิการระดับชาติ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ Regenerative Bangkok

ภาพ ถ่ายร่วมกันหน้าเวที ผู้บริหารและผู้แทนคนพิการ

28 ตุลาคม 2564

พี่ซาบะ พี่สุนทร น้องทีมอาสา(น้องซัน น้องเทม) เป็นผู้แทนสภาคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A และ Accessibility Is Freedom (เข้าถึงและเท่าเทียม) และยังมีพี่อ๋อยและน้องหนึ่งจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จับมือกันไปร่วมงานพิธีเปิดโครงการ Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต จัดโดยกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาเมืองโดยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มทำงานโดยมีผู้แทนภาคีคนพิการเข้าร่วมให้ข้อมูล ร่วมตัดสินใจตั้งแต่ต้น โดยมีโครงการนำร่อง 5 โครงการ เพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุง คลอง สวนสาธารณะ พื้นที่เมือง การเชื่อมต่อทุกจุดให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และที่สำคัญให้เกิดการเข้าถึงได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

พวกเราในนามผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแนวโน้มการพัฒนาเมืองเดินไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายของระดับผู้บริหารและเรายืนยันว่าจะร่วมทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงสิ้นสุดโครงการโดยต้องทดลองใช้จริงเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดสร้างนั้นสมบูรณ์ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ที่บอกไว้อย่างชัดเจน “ทุกคนเท่าเทียมกัน”

ขอบคุณภาพจากทีมกรุงเทพมหานคร, รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3967299386702986

ภาพ ผู้บริหาร ภาคีคนพิการ ร่วมนั่งร่วมในงาน

ภาพ พี่อ๋อย พี่ซาบะ น้องหนึ่ง คุณสุนทร นั่งเรียงกันด้านหน้า

ภาพ พี่ซาบะคุยกับทีมออกแบบผ่านระบบซูม

ภาพ ผังรวม 5 โครงการ

ภาพหน้าปกโครงการ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]