สมาร์ทซิตี้

ทดสอบใช้งานขอนแก่น สมาร์ทบัส

25 มิถุนายน 2561 เรามีโอกาสได้ไปทดสอบเมล์ สมาร์ทบัส จังหวัดขอนแก่นแบบชิลๆ บทสรุปจากการทดสอบนั่งรอบเมืองตามนี้ครับ:

Read More »

ส่งความห่วงใยในการสร้างเมืองสำหรับทุกคน กับโครงการสมาร์ทซิตี้ ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น สุชัย บุตรสาระ

สมาร์ท ซิตี้ไหนๆ เราไปถึงจังหวัดขอนแก่นทั้งที มีโอกาสก็ต้องไม่พลาดที่จะได้พบเจ้าเมืองนายเมือง หลังจากร่วมงานหลักที่ถูกเชิญไปแล้ว ด้วยความกรุณาของคณะทำงาน เราได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น คุณสุชัย บุตรสาระ 

Read More »

เราคือหนึ่งเสียง สมาร์ทซิตี้ เพื่อทุกคน

25 มิถุนายน 2561 สมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะถูกเลือกพัฒนาเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบในทุกมิติ การเริ่มต้นสร้างทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้ประเทศประหยัดงบประมาณไปได้มาก

Read More »