พัฒนาเมือง (หนองบัวลำภู)

ต้อนรับท่านรองผู้ว่าและหารือการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพ รอง ผว หนองบัวฯ และทีมมอบของเยี่ยม

10 สิงหาคม 2564 เราได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู พันเอกพุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ฝ่ายความมั่นคง เป็นภาระกิจของท่านที่ต้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทราบว่าผมไปพักที่ไร่ปันสุข ก็เลยช่วยประสานให้ได้พบท่าน

Read More »