ประชากรคุณภาพ

FD Expo เก็บตก : พี่สุมาลี พนักงานทำความสะอาดสุดขยัน

ผมต้องไป Impact เมืองทองหลายวัน ในทุกๆ วัน ทุกครั้งที่ผมไปใช้ห้องน้ำที่ Hall 6 ด้านหลัง ผมจะพบพี่สาวหนึ่งท่าน เป็นพนักงานดูแลห้องน้ำ ที่พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม ทักทายคนที่มาใช้ห้องน้ำ และแถมยังคอยช่วยเหลือคนพิการตลอดเวลา

Read More »

ประเทศไทยของเราขาดอะไร?

ประ เทศ ไทยเป็นหนึ่งสมาชิก CRPD (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities) แปลว่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ และต้องมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ผมมีโอกาสได้เข้าไปฟัง ได้เห็นช่วงเตรียมรายงานบ้าง บอกตรงๆ ได้เห็นข้อมูลแล้วรู้สึกตกใจ…

Read More »