ไทย สไมล์ ออกจดหมายชี้แจง กรณีที่คนพิการไม่ได้รับความสะดวก

ตามที่ Accessibility Is Freedom ได้เสนอประเด็นสายการบินปฏิเสธผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นไปแล้ว

ผมได้รับเอกสารที่แสดงถึงการชี้แจงของผู้บริหารมาแล้วครับ
ขอเอามาลงเพื่อให้ทุกๆ ท่านได้อ่านและวิเคราะห์ช่วยกัน
ว่าแต่ละอ่านอ่านโดยละเอียดแล้ว มีความคิดเห็นเช่นไร รบกวนทุกท่านด้วยครับ

ไทย สไมล์ ออกจดหมายชี้แจง กรณีที่คนพิการไม่ได้รับความสะดวก
ไทย สไมล์ ออกจดหมายชี้แจง กรณีที่คนพิการไม่ได้รับความสะดวก
ไทย สไมล์ ออกจดหมายชี้แจง กรณีที่คนพิการไม่ได้รับความสะดวก
ไทย สไมล์ ออกจดหมายชี้แจง กรณีที่คนพิการไม่ได้รับความสะดวก

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]