โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของเรา คือ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแก้ไขปัญหาของชาติ
หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้สังคมได้เห็นว่า “ทุกปัญหาเราสามารถแก้ไขได้”
หน้าที่ของเรา คือ แสดงให้ทุกคนได้รับรู้ว่า “ทุกคนในสังคมคือพลังที่จะแก้ปัญหา”
หน้าที่ของเรา คือ ร่วมสร้างและสนับสนุนให้ “ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียม”

ถึง ณ ปัจจุบันเราเปลี่ยนประเทศไทยไปในแนวทางที่ดีกว่าเดิมมาก:
1. ปัญหาที่จอดรถคนพิการ
จากเดิมที่มีสภาพแย่ ปัจจุบันถูก “จัดให้มี” แล้วทั่วประเทศ

2. ปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เราร่วมเข้าไปทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกส่วน
เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนประเทศให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างยั่งยืน

3. ปัญหาสำนึกสาธารณะ
เราส่งเสียง ส่งความรู้ไปถึงทุกคนทั้งในประเทศ “และทั่วโลก” อย่างต่อเนื่อง
เราทุ่มเวลา พลังกาย พลังใจ อย่างหนัก และเราต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อทำงานเองมาตลอดเวลา
หากเรามีงบสนับสนุนที่มากพอ เราจะสามารถดำเนินงานได้ดีกว่านี้

“โปรดสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง”
>>> https://www.accessibilityisfreedom.org/รายละเอียดการเงินและบัญชี/<<<

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]