โปรดช่วยกันปลูกฝังสำนึกสาธารณะที่ดี เพื่อสังคมที่ดี เพื่อคุณและครอบครัวของพวกเราทุกคน

เผื่อใครไม่ทราบ คลิ๊ปๆ นี้ ‘เป็นจุดเริ่มต้น เป็นจุดเปลี่ยน’ ในการเข้ามาทำงานเพื่อสังคมของผมครับ
ด้วยคลิ๊ปนี้ เพียงชั่วคืนเดียว แชร์กันว่อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมาย
ผู้บริหารของเจ้าของสถานที่ ตอบรับและเร่งแก้ไขปัญหาทั่วประเทศทันที
จนเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่า ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทย แก้ไขปัญหาที่จอดรถกันแล้วทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น:
1. จำนวนช่องจอด ที่ต้องเพียงพอ
2. จัดทำให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้กฏกระทรวง
3. การดูแล เพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริง

เราเดินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตลอดมา เรามีเพื่อน มีเครือข่ายมากมาย เรามีเพื่อนทั่วโลก
เราได้เติมความรู้ให้กับคนในสังคม และเราเฝ้ากระตุ้นสร้างพลังช่วยเหลือสังคมไม่เคยหยุด

แต่ก็ยังมีบางสถานที่ ยังทำหูทวนลม ซึ่งเป็นงานที่เราต้องเพิ่มความเข้มข้น ที่จะเข้าไปร่วมแก้ไข กับสถานที่เหล่านี้ต่อๆ ไป…

มีงานอีกมากมายที่เราเข้าไปร่วมผลักดันในด้านของความเท่าเทียม
ความเท่าเทียมเป็นส่ิงที่ต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาบอก
ไม่ต้องสงสาร ไม่ต้องเห็นใจ แต่ต้องเข้าใจ และต้องเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจน
ที่สำคัญนี่เป็นสิทธิที่พึงมี พึงได้ ตามกฏเกณฑ์ของสังคมที่กำหนดไว้ ทั่วโลกไม่ต่างกัน

“15 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่เราโพสคลิ๊ปนี้” และเราถือเป็นวันเกิดของ Accessibility Is Freedom ครับ

อย่าลืม ช่วยกันยื่นมือช่วยเหลือสังคม ตามกำลังที่เรามี
อย่าลืม เราสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อพวกเรา เพื่อลูกเพื่อหลาน เพื่อครอบครัวของพวกเรา
อย่าลืม ทุกคนจะมีโอกาสเป็นคนพิการ และมีโอกาสที่จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน….

เราจะทำงานต่อเนื่องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ดีขึ้นทุกๆ วัน
ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกๆ ท่าน

วิดีโอพร้อมแค๊ปชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: https://youtu.be/bJhVdp3XEOg

รัก
ซาบะ
Accessibility Is Feedom

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]