แม้ร่างกายจะแตกต่างแต่ความต้องการเหมือนกัน นี่คือเสียงจากเรา

[อธิบายภาพ: ถ่ายภาพหมู่ ทุกคนยิ้มให้กล้อง จากซ้ายไปขวา น้องแยมจาก coconuts น้องหนู น้องทรายกำลังทำท่าชูนิ้วสู้ๆ บนหัวน้องลูเตอร์ พี่ PA และพี่ซาบะ]
วันอังคารที่ผ่านมา น้องทราย น้องลูเตอร์ น้องหนู และพี่ซาบะ ได้โอกาสนั่งแปลกเปลี่ยนความคิดกัน
ตลอดเวลาของการพูดคุย 1 ชั่วโมงนั้น สรุปได้ว่า ถึงแม้เรามีสภาพร่างกายการแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เราต้องการเหมือนกัน คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตที่อิสระ และไม่ต้องการความพิเศษใดๆ จะมีก็แค่เพียง สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จะมาช่วยชดเชยในสิ่งที่เราขาดไป ก็เท่านั้นครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]