แนวคิดการพัฒนาเมือง คือ “ต้องคำนึงถึงคนทุกกลุ่ม”

การพัฒนาเมือง สำคัญที่สุดคือต้องยึดแนวคิดหลักๆ ตามนี้
1. คำนึงถึงคนทุกกลุ่ม
2. เข้าถึงเท่าๆ กัน
3. ทุกคนมีชีวิตที่อิสระ มีชีวิตได้ด้วยตนเอง
4. ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกัน

แล้วเมืองจะกลายเป็นเมืองที่เอื้อให้คนทุกคนมีชีวิตและพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งนี่คือการพัฒนาเมือง พัฒนาคนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]