แท๊กซี่และมอไซด์พิการ (?)

เหตุเกิด ปตท เจริญกรุง บ่าย2 ทั้ง 2 คัน ทะเบียนชัดแจ๋วเชียว
ถ้าคนขับเป็นคนพิการแจ้งผมด้วยนะ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]