แท็กซี่ที่ ‘ทุกคน’ ใช้ได้

หลังจากที่เรารอคอยมานานแสนนาน ในที่สุดแล้ว วันนี้เราก็มีแท็กซี่ที่ ‘ทุกคน’ ใช้ได้ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]