เลิกเป็นคน ‘มักง่าย’

สมาชิกส่งเข้าประกวด
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พิกัด ปตท สนามเป้า
จอดแช่เกิน 2 ชั่วโมง เตือนแล้วยังถามกลับ “จอดไม่ได้เหรอ?”
ซะงั้น…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]