เรียกร้องศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ (สถานีประชาชน, ThaiPBS)

คลิ๊ป: https://youtu.be/Lzf6QzKPLVg?t=32m6s

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]