Home / เราทำอะไร…

เราทำอะไร…


เรามุ่งมันที่จะร่วมเป็นหนึ่งพลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เราทำงานอยู่ในพื้นที่เรื่องสิทธิ, โอกาส, ความเท่าเทียมและสำนึกสาธารณะ
โครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นโครงการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง เช่น #ที่จอดรถคนพิการ #การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ #การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ  #BESTRONG (#ใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรง) #หนึ่งพลัง #พลังเพื่อสังคม #พลังภาษาเพื่อสังคม #พลังช่างภาพใจหล่อ #คนไทยใจหล่อ

การทำงานของเรา เรามุ่งเน้นความอิสระในทุกๆ ด้าน โดยเฉ​พาะทางด้านความคิด ที่เราเชื่อว่าความแตกต่างจะทำให้เกิดการพัฒนา เราเชื่อว่านี่เป็นเรื่องพื้นฐานของทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ และเรายึดเป็นหัวใจหลักของการทำงานตลอดมา

งานของเรายังต้องต่อสู้อีกยาวนานและไม่สามารถหยุดได้ อย่าให้เราทำงานเพียงลำพัง เราขอรับการบริจาคเงินและสนับสนุนจากท่าน งบประมาณของคุณจะทำให้เราดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถร่วมเป็นหนึ่งพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมกับเราได้

ร่วมสนับสนุน คลิ๊กที่นี่ https://www.accessibilityisfreedom.org/รายละเอียดการเงินและบัญชี/

โครงการต่างๆ ที่เรากำลังทำอย่างมุ่งมั่น เป้าหมายเพื่อให้เกิดสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

Accessibility Is Freedom Active Projects

โครงการแก้ไขปัญหาที่จอดรถคนพิการ
เราเริ่มต้นกระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นงานแรก เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เรามีปัญหามากทั้งคนที่ไม่จำเป็นมาแย่งจอด, เจ้าของสถานที่ไม่ยอมสร้างและดูแลที่จอดรถคนพิการ ทั้งๆ ที่เรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน

เราทำงานกันอย่างหนัก โดยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย และการรณรงค์โดยการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเอง
ถึง ณ ปัจจุบันเราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า ได้เกิดการสร้างและสังคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่จอดรถคนพิการมากมายทั่วประเทศ(และทั่วโลก) แต่ยังมีพื้นที่สาธารณะบางส่วนที่ยังนิ่งเฉย ซึ่งเราถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำงานต่อเนื่องอย่างเข้มข้นต่อไป

โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เรามองเห็นว่า การเดินทางเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผมพูดเสมอว่า เดินทางไม่ได้นั่นหมายถึงชีวิตหยุดการเคลื่อนไหวและพัฒนา เช่นเดิมเรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนมานานแล้ว แต่ขนส่งสาธารณะทุกประเภทยังถูกสร้างโดยไม่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะอย่างก้าวกระโดด อีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยจะมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะระบบใหม่ๆ เกิดขึ้นกว่า 20 โครงการทั่วประเทศ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเกิดความไม่สะดวก กลับไปก็พูดและบอกคนเพื่อนพี่น้องและครอบครัว
ณ ทุกวันนี้ โลกโซเชียลช่วยให้ข้อมูลและข่าวสารแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว จนแทบจะเรียกได้ว่าทันที หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลกระทบด้านบวกจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างแน่นอน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเกิดความไม่สะดวก กลับไปก็พูดและบอกคนเพื่อนพี่น้องและครอบครัว
ณ ทุกวันนี้ โลกโซเชียลช่วยให้ข้อมูลและข่าวสารแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว จนแทบจะเรียกได้ว่าทันที
หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผลกระทบด้านบวกจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างแน่นอน

โครงการร่วมสร้างพลังสังคมสำนึกดี
สำนึกสาธารณะที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม
เป้าหมายหลักของเราที่ทำตลอดมาและจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง คือ การร่วมสร้างพลังคนสำนึกที่ดีให้เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
เขาเหล่านี้จะเป็นพลังที่สำคัญที่จะร่วมพัฒนาและนำประเทศให้ก้าวเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

โครงการสร้างสรรค์สื่อสาธารณะ เพื่อโอกาสและเพื่อทุกคน
ในการทำงาน เราใช้แนวทางและวิธีการที่เรามีความเชี่ยวชาญ ซึ่งนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่
เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่า เราได้ส่งเสียงลงไปในสังคมหลายล้านคนทั่วโลก

ปัจจุบันเราได้ดำเนินงานและสร้างสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ #SabaStation เพื่อให้เป็นสื่อสาธารณะ “เพื่อโอกาสและเพื่อทุกคน” อย่างแท้จริง
และเรายังมีรายการโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ #SabaLive เพื่อ “ร่วมสร้างสังคมสำนึกดี” ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงและเปิดโอกาสให้คนทุกคนมีสิทธิที่จะพูดและส่งเสียงได้ดังมากขึ้น