เราคือหนึ่งเสียง สมาร์ทซิตี้ เพื่อทุกคน

25 มิถุนายน 2561

สมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะถูกเลือกพัฒนาเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบในทุกมิติ
การเริ่มต้นสร้างทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้ประเทศประหยัดงบประมาณไปได้มาก

เราไปร่วมในช่วง “ไปดีมาดี (Smart Mobility)” หน้าที่ของเราคือไปร่วมให้ความคิดเห็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไร เราขอเติมด้วยคำว่า “เพื่อทุกคน”
เพื่อส่งเสียง ย้ำเตือนสังคมและในระดับประเทศว่า

“การพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริงนั้น
เราต้องทำให้ทุกคนมีสิทธิ์และมีความเท่าเทียมกัน”

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะคนในพื้นที่ระดับนโยบายมากมายครับ
ขอบพระคุณคณะทำงาน “ขอนแก่นสมาร์ทฟอรั่ม” ที่ให้โอกาสเราไปร่วมงาน

เราได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนครับ!

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]