เมื่อวันที่ฝนตก / THE EQUALITY

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง ปัญหาเล็กน้อย ของการออกแบบที่ผิดพลาด และยังไม่ได้แก้ไข ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพใหญ่
และปัญหาเหล่านี้ ปิดกั้นการพัฒนาของคนพิการในสังคมไทยมาช้านาน

เมื่อวันที่ฝนตก / THE EQUALITY…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.