เมืองไทยของคนพิการ (สามัญชนคนไทย, ไทย พีบีเอส)

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปกับตัวแทนผู้พิการ
โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ
และได้พบว่า ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยกลับไม่เชื่อมโยงกัน
พอที่จะให้ผู้พิการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
…..หรือเพราะว่า เรายังไม่เข้าใจผู้พิการอย่างแท้จริง?

ขอบคุณ #สามัญชนคนไทย https://program.thaipbs.or.th/SaManChon ครับ

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.