เปลี่ยนจาก ‘กำลังใจ’ เป็น ‘กำลังแชร์’

“ให้กำลังใจนะ!” เป็นคำที่เรามักพูดออกไป เมื่อเราเห็นด้วย
“ให้กำลังใจนะ!” เป็นคำที่ผมได้ยินตลอดเวลาของการทำงานเพื่อสังคม
“ให้กำลังใจนะ!” ครั้งแรกๆ ได้ยิน ได้ฟังแล้วชื่นใจ
แต่ “ให้กำลังใจ” หลายร้อย หลายพัน แล้วเสียงเหล่านั้นก็หาย แล้วก็ลืมมันไป…

เปลี่ยนจาก ‘ให้กำลังใจ’ เป็น ‘กำลังช่วย’ หรือ ‘กำลังแชร์’ กันนะครับ
นี่คือพลังที่จะช่วยให้สังคมเกิดเปลี่ยนแปลงได้ ฝากด้วยครับ

ด้วยรัก
ซาบะ
Accessibility Is Freedom

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]