เปรียบเทียบที่จอดรถคนพิการ เยอรมัน, ญี่ปุ่น และประเทศไทย

เพื่อให้พวกเราเห็นความแตกต่าง เห็นปัญหา เพื่อจะได้แก้ไขให้ดีขึ้น
ที่จอดรถคนพิการ สำหรับคนที่จำเป็น ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]