เจอประจำเซ็นทรัลบางนา…


ผมมาประจำ เจอแบบนี้ประจำ…

อ้างอิง:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201127390661343

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]