เจอประจำเซ็นทรัลบางนา…


ผมมาประจำ เจอแบบนี้ประจำ…

อ้างอิง:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201127390661343

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]