เข้าถึงได้ มีชีวิตเท่าเทียมได้

หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งให้ กทม จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (ตามกฏหมาย)
บนระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งหมด ๒๓ สถานีให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
๓ ปีผ่านไป ทางเชื่อมที่มีบันไดและยังไม่ถูกแก้ไข

ดูประเด็น BTS ได้ที่นี่>>>https://goo.gl/vZ5H9M

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]