ห้างสยามพารากอน ลงพื้นที่สำรวจหลังจากให้คำแนะนำ

‘สยามพารากอน’ ตั้งแต่เราได้ไปให้คำแนะนำ ผมเองก็ไม่ได้รับการติดต่อเลยหลังจากนั้น เพราะให้ข้อมูล จนท ระดับหัวหน้าสายงานไป ทั้งคู่มือการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและคำแนะนำเพิ่มเติม มั่นใจว่าทุกอย่างควรดีขึ้นตามลำดับ

เข้ามาสำรวจพบว่า จำนวนช่องจอดเพิ่มขึ้น ประเมินคร่าวๆ เพียงพอตามกฏกระทรวง แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานเต็มพื้นที่
ต้นเหตุปัญหา คือ การดูแลของเจ้าของสถานที่และคุณภาพของคนในสังคมครับ ปัญหาอื่นๆ ยังเหมือนเดิม:
1. ป้าย (ด้านบน) : ไม่เด่นชัดใช้สีไม่ถูกต้อง จนท บอกผมว่า theme ของห้างคือโทนสีเทา ป้ายโดนไปด้วย งงไปเลยผม ป้ายเป็นเครื่องหมายที่ต้องให้คนมองเห็นและกระตุ้นเตือน
ป้ายคือป้ายคือเครื่องหมายมาตรฐานสากลทั้งสีและรูปแบบ กลายว่าป้ายก็เป็นสีทึมๆ ไปด้วย ไม่รู้คิดได้ยังไง ทำให้คนแทบมองไม่เห็น แต่กรวยไม่ยักกะพ่นสีเทา…

2. ความกว้างของช่องจอด : ยังต้องปรับปรุง ความกว้างส่วนใหญ่ได้ บางส่วนไม่ผ่าน

3. การตีเส้นช่องจอด : ไม่ถูกต้อง ตีเส้นไม่ถูกต้อง รถที่เข้ามาจอดมั่วกันหมด

4. ตำแหน่งการวางจุดที่จอดรถพิเศษ : ไม่อื้อให้ดูแลได้ง่าย กับสภาพสำนึกสาธารณะของคนในสังคมที่ยังมีปัญหาอยู่มาก ที่จอดรถพิเศษต้องจัดไว้ในพื้นที่เฉพาะและดูแลอย่างเข้มงวดครับ การวางจุดไว้กระจายหลายๆ จุดจะทำให้ จนท ดูแลไม่ได้และเอื้อให้เกิดการละเมิดสิทธิตลอดเวลา

5. การเหมารวมลูกค้า ‘คนพิเศษ’ ให้จอดด้วยกันได้ : สุดท้ายเราถูกเบียดเบียน เป็นเรื่องนอกเหนือจากกฏหมาย เป็นกลุ่มคนที่ห้างต้องการดูแลเพิ่มเติมครับ เช่น ครอบครัวพร้อมรถเข็นเด็ก หากลำบากจริงๆ ผมรับได้ครับสังคมต้องดูแลกัน แต่จำนวนช่องจอดต้องเพิ่มขึ้น และไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนที่กฏกระทรวงกำหนดไว้ และสำคัญที่สุดคือต้องดูแลให้จอดได้เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

6. ห้องน้ำ : พอไหว แต่ยังต้องมีรายการที่ต้องปรับปรุงพอสมควร เดี๋ยวว่ากัน…

7. การให้บริการ & การดูแล : พอใจ ผมขับแบบผ่านๆ 3 ชั้นที่เข้าอาคาร ถือว่า จนท ทำงานได้ดี และเอาใจใส่ดูแลลูกค้าถือว่าพอไหวครับ
About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]