ห้องน้ำคนพิการ ประตูห้องน้ำเอสพลานาด รัชดาหนักซักหนึ่งตันได้ คนพิการที่แขนไม่แข็งแรงจะใช้ได้อย่างไร?

ห้องน้ำ-เอสพลานาด5 ประตู

ว่ากันที่ห้องน้ำคนพิการตามห้างสรรพสินค้า ร้อยทั้งร้อยหากไปตรวจสอบจริงจังตามมาตรฐาน ทุกๆ ห้างแทบจะไม่ผ่านมาตรฐานตามกฏกระทรวง

ห้องน้ำคนพิการที่ห้างเอสพลานาด รัชดา ด้วยงานออกแบบ กำหนด theme ของห้าง สิ่งปลูกสร้างที่ต้องการให้มีแนวทางชัดเจน ประตูห้องน้ำ รวมถึงห้องน้ำคนพิการ ก็วางไปตาม theme นั้นแต่ประตูห้องน้ำคนพิการที่นี่ ทำด้วยเหล็กหนาและหนักมาก คนพิการที่มีแขนแรงแรง(มาก) แบบผม ยังต้องตั้งใจและฮึดหนักทั้งเวลาเปิดและปิด ไปห้างนี้ทีไร ผมก็นึกถึงคนอื่นๆ ที่ไม่แข็งแรง จะทำอย่างไรหนอ…

คนออกแบบ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ความสวยงามต้องสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงด้วย เจ้าหน้าที่รัฐฯ เจ้าของพื้นที่ที่ดูแล เป็นคนรับผิดชอบและให้อนุญาติ ต้องกำกับสิ่งต่างๆ ให้เข้มข้นและต้องผ่านมาตรฐานกฏกระทรวง

ฝากผู้บริหารให้แก้ไขโดยด่วนครับ

ห้องน้ำ-เอสพลานาด5

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]