หารือ, จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน สร้างระบบคมนาคมเพื่อทุกคน (T4A)

๑๙​ และ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All)
จัดประชุมโต๊ะกลม ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วม ดังนี้
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
– สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระแห่งประเทศไทย
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
– มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

เป้าหมายเพื่อหารือ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่าง
ผลักดันต่อเนื่อง สร้างระบบขนส่งเพื่อทุกคนให้เป็นจริง
แผนยุทธศาสตร์ฉบับร่างจะสรุปเป็นเอกสาร
คอยพบกันในสัมนาโต๊ะกลมอีกครั้งเร็วๆ นี้ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]