Home / พลังเพื่อสังคม / พลังสื่อเพื่อสังคม / หนึ่งพลังสื่อเพื่อสังคม ‘5 เช้าเม้าใหญ่’

หนึ่งพลังสื่อเพื่อสังคม ‘5 เช้าเม้าใหญ่’


สื่อคือพลังสำคัญที่ช่วยขยายเสียงของเราให้ดังขึ้น

ปัญหาที่จอดรถคนพิการเป็นหนึ่งในปัญหาสังคม ที่สะท้อนถึงคุณภาพของคน
คนที่จะแก้คือเรานี่ล่ะครับไม่ใช่ใคร…

ขอบคุณดีเจเจ้แหม่ม และคุณลูกน้ำ ปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์
รายการ “5เช้าเม้าท์ใหญ่” และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ที่ให้โอกาสเราได้พูด
ร่วมสร้างสังคมสำนึกดี คนละไม้คนละมือครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ