[สำรวจ] ป้ายรถเมล์อัฉริยะ

1. เป็นป้ายรถเมล์ธรรมดาๆ นี่แหละ หนึ่งในอีก 3 ป้ายติดๆ กัน หน้าเซ็นทรัลพระราม 9
2. เห็นว่ามี wifi และ CCTV (มองเห็นและไม่ได้ทดสอบ)
3. มีจอภาพ 2 จอ จอด้านล่างแนวตั้ง เห็นมีโฆษณา ขนาดใหญ่กว่า
4. จอด้านบน เล็กกว่า แสดงเห็นมีผลรถเมล์ ขนาดจอเล็กไปครับ ถ้าปรับให้จอใหญ่ไม่ได้ ระบบโปรแกรมที่แสดงผล ต้องปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น
ระบบแสดงผลข้อมูลนี้ (ยัง)ไม่มีเสียงเพื่อให้คนที่มีปัญหาทางสายตา ‘เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้’ ครับ

กราบฝากถึง ท่าน ผว กทม อัศวิน ขวัญเมือง โครงการใดๆ ของ กทม ขอให้ตั้งคณะโดยมีคนทุกกลุ่มร่วมทำงานด้วยครับ
หน้าที่เราคือ สร้าง กทม ให้คนทุกคนอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข ‘เท่าๆ กัน’ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]